Complint les obligacions legals, la Junta de l’Associació en data 22 de novembre ha aprovat el protocol en relació a l’assetjament sexual, per raó de sexe i diversitat sexual, que  abasta aspectes de prevenció, detecció, abordatge, seguiment i reparació.

Estem compromesos amb la igualtat de drets i oportunitats, i tenim el compromís de crear entorns de treball segurs, en què hi hagi unes relacions laborals basades en la igualtat, la llibertat i el respecte entre les persones. Uns entorns i relacions, per tant, lliures de situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe. Així mateix, l’ath.cat té una tolerància zero davant l’assetjament, i desaprova clarament i rotunda les conductes i actituds ofensives, discriminatòries o abusives.