En aquest vídeo hi participen persones trasplantades i altres que mostren el seu agraïment als donants i a les seves famílies per la seva generositat. Han donat VIDA!