En aquest centre sanitari es transfonen prop de 10.000 components sanguinis anualment.

La Unitat de Transfusions de l’Hospital Clínico Universitari Lozano Blesa, pertanyent al Servei d’Hematologia i Hemoteràpia, ha obtingut la certificació de qualitat del CAT (Comitè d’Acreditació de Transfusió).

El certificat CAT és un garant essencial de la qualitat de les prestacions en medicina transfusional i teràpia cel·lular que el sistema sanitari ofereix a la societat. Disposar d’un certificat CAT és un valor afegit a l’activitat que desenvolupen els centres sanitaris i així ho entenen els responsables dels principals Centres i Serveis de Transfusió.

Aquest és un sistema d’acreditació voluntari, amb caràcter i suport oficial (ENAC) que garanteix que tots els processos en torn a la transfusió, presenten els més alts nivells de qualitat assistencial i que compleixen tots els requisits exigits per les entitats acreditades de major prestigi nacional i internacional. Actualment a Espanya participen les Societats científiques d’Hematologia i Hemoteràpia espanyoles (SEHH i SETS), europees (Jacie Joint Accreditation Committee of European Society of Blood and Marrow Transplantation) i l’ONT (Organització Nacional de Trasplantaments).

Els sistemes d’acreditació representen el reconeixement formal i garanteixen que el Servei de Transfusió compta amb un equip humà altament qualificat i que realitza tot el procés transfusional amb criteris de màxima qualitat. Es tracta d’un reconeixement extern i independent a través d’un procediment d’auditoria que els components sanguinis i cel·lulars que obté, processa, emmagatzema, distribueix i/o transfon als pacients compleixen els requisits tècnics de qualitat i que l’organització gestiona la seva activitat amb criteris de qualitat. 

Gran esforç

“L’obtenció de la certificació CAT ha suposat un gran esforç de tots els professionals que intervenen en el procés (2 facultatius, 4 infermeres, 12 Tècnics de Laboratori, 2 Auxiliars d’infermeria, 1 administratiu i 1 supervisora de Laboratori), així com de tot el personal hospitalari (facultatius, infermeres d’unitats clíniques, auxiliars d’infermeria i zeladors) i per suposat la implicació de l’equip directiu del centre per a la seva consecució. Tot aquest personal ha aconseguit una adequació de tota l’activitat als estàndards, a més d’actualitzar totes les tècniques, procediments i formació”, explica José Antonio Moreno, responsable de la Unitat de Transfusions.

Finalment, el sistema d’acreditació ha fet que la seguretat de la transfusió, traçabilitat i hemovigilancia millorin, així com els estudis d’immunohematologia fetomaterna (s’atenen uns 3.000 estudis de dones gestants i uns 2.000 estudis de recent nascuts a l’any), afegeix l’especialista.

El Cap del Servei d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital Clínico, Luis Palomera, destaca per part seva que actualment el Clínico “és l’únic hospital de la nostra comunitat autònoma que compta amb la certificació CAT”, el qual suposa “un assoliment molt important no només per a la nostra Unitat de Transfusió, sinó per a tot el Servei d’Hematologia i per suposat per a l’Hospital Clínico Universitari Lozano Blesa”.

La certificació CAT té una vigència per a 3 anys renovables i exigeix recertificacions anuals, pel que la seva permanència assegura una millora contínua i garanteix una màxima qualitat en l’activitat transfusional per a tots els pacients.

 

Font: consalud.es

Notícia traduïda per l’AMTHC