En la seva Assemblea General Ordinària, l’Aliança de la Sanitat Privada Espanyola (ASPE), la patronal de la sanitat privada, ha posat de manifest que, entre els seus objectius pel present exercici, destaca l’impuls en la donació d’òrgans, així com l’aplicació de la regulació del conveni de tràfic.

L’Assemblea General va aprovar per unanimitat els Comptes, l’Informe de Gestió dels Òrgans de Govern i la Memòria d’activitat el 2018; així com els pressupostos pel 2019. La presidenta d’ASPE, Cristina Contel, va destacar un gran nombre d’activitats i iniciatives que s’havien dut a terme per part d’ASPE al llarg de l’any.

Entre les principals fites del 2018, Contel va destacar la presència institucional de la patronal en diferents organismes nacionals i internacionals: Unió Europea d’Hospitals Privats (UEHP), Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME), Consell Espanyol per a la Defensa de les Persones amb Discapacitat i Dependència (CDDD), OEHSS, Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), Comitè Consultiu del Consell Interterritorial del SNS; i Spaincares.

A més, es van repassar les accions empreses per ASPE en favor dels interessos dels seus associats i els events organitzats per la patronal, entre els quals destaquen la celebració de la I Cimera Ibèrica de la Sanitat Privada, la I Trobada de Líders en Salut (Mèxic) o la II Jornada d’Alta Complexitat Mèdica en Sanitat Privada.

Objectius pel 2019

Respecte als objectius d’ASPE pel present exercici, s’han enumerat els següents:

  • Impuls en la donació d’òrgans en sanitat privada.
  • Aplicació de la regulació del Conveni de Tràfic.
  • Impulsar el paper de la sanitat privada en les intervencions d’alta complexitat mèdica.
  • Tractament fiscal favorable al pacient/IVA súper reduït.
  • Millora de la informació sobre l’assistència sanitària a pacients estrangers.

La presidenta d’ASPE va agrair el compromís mostrat a tots els membres de la Junta Directiva i associats de la patronal. Així mateix, va concloure que “també es seguirà treballant per totes les actuacions mencionades en la Memòria Anual d’ASPE, tant des de la Presidència de la Comissió de Sanitat i Assumptes Socials de la CEOE com des de la Unió Europea d’Hospitalització Privada (UEHP)”.

L’Aliança de la Sanitat Privada Espanyola és la patronal de la sanitat privada espanyola. Agrupa a més de 600 entitats sanitàries i representa al 80% dels centres hospitalaris del nostre país. ASPE treballa per posar en valor a la sanitat privada, que dóna feina a més de 260.000 professionals al nostre país i representa el 3,5% del nostre PIB.

 

Font: actasanitaria.com

Notícia traduïda per l’AMTHC