Montreal, Toronto i Ottawa han estat els punts neuràlgics del Canadà in l’infectòleg de l’Hospital Universitari de Valme de Sevilla, Juan Macías Sánchez, ha anat convidat per parlar sobre la malaltia hepàtica per greix no alcohòlica (NAFLD, en les seves sigles en anglès) en pacients infectats per VIH.

El prestigi del qual disposa aquest expert en la comunitat científica internacional ha originat que infectòlegs, hepatòlegs i ONGs canadenques hagin requerit la seva presència en els principals hospitals del país per dissertar sobre una malaltia silent, potencialment greu i freqüent en pacients infectats per VIH, segons han explicat en un comunitat des de l’Hospital de Valme.

NAFLD consisteix en la infiltració del fetge per greix, la lesió del qual només dóna símptomes en etapes avançades. A nivell mundial, és una de les causes actuals més freqüents de malaltia hepàtica crònica i d’indicació de trasplantament hepàtic. Tanmateix, malgrat ser una malaltia que pot evolucionar de forma progressiva a fibrosi avançada, cirrosi i càncer de fetge, els especialistes destaquen que la majoria de les persones afectades es troben asimptomàtiques i es diagnostiquen incidentalment.

El seu maneig clínic es complica en el cas de pacients infectats per VIH. Influeixen sobre el desenvolupament factors metabòlics similars als observats en població general, però que poden estar influenciats pel tractament antiretroviral. D’altra banda, el propi tractament antiretroviral pot ser causa d’esteatosi hepàtica secundària d’origen tòxic.

Des del punt de vista del tractament de NAFLD, s’estan desenvolupant nombrosos assajos clínics en població no infectada per VIH, però són gairebé inexistents en el col·lectiu portador del VIH, han precisat des del Valme.

A aquest respecte, des de la Unitat de Malalties Infeccioses i Microbiologia de l’Hospital Universitari de Valme, es coordinen projectes multicèntrics pioners sobre NAFLD en pacients infectats per VIH. Es tracta d’investigacions, des de estudis de prevalença i factors de risc, i història natural a un assaig clínic.

Set conferències

La intervenció del citat infectòlegs s’ha dut a terme a través de l’organització d’una sèrie de rondes de presentacions. D’una banda, cinc conferències dirigides a personal sanitari (metges, professionals d’infermeria i investigadors) implicat directament en l’abordatge d’aquesta malaltia a través de presentacions d’alt nivell científic-tècnic. I, d’altra banda, xerrades divulgatives amb pacients, activistes i ONG relacionats amb aquesta dolència.

D’altra banda, els centres on s’han celebrat les conferències científiques han estat els següents: ‘Maple Leaf Medical Clinic’ (Toronto) que controla ambulatòriament al major nombre de pacients infectats per VIH al Canadà, ‘CVIS-McGill’ (Montreal), hospital més important del Canadà, ‘The Ottawa Hospital’ (Ottawa), centre més important de la capital del país. Paral·lelament, Macías ha mantingut xerrades amb el col·lectiu ciutadà a les àrees de Toronto, Montreal i Ottawa a l’objecte de sensibilitzar-lo sobre la presència d’aquest problema clínic.

Juan Macías ha centrat les exposicions en la seva experiència investigadora i assistencial acumulada en l’àmbit de la infecció per VIH al llarg de les dues últimes dècades. En les seves dissertacions dirigides al col·lectiu sanitari ha abordat el millor maneig clínic del fetge gras en infectats per VIH i, en l’àmbit ciutadà, les recomanacions per evitar factors de risc que repercuteixin negativament en el pronòstic i evolució de la malaltia.

Segons les escasses evidències científiques en l’àmbit de VIH, en les quals té protagonisme aquest expert, ha exposat que les malalties associades que influeixen en el fetge gras són les mateixes que les de la població en general. És a dir, els trastorns metabòlics, sent el més important l’obesitat, seguit de la diabetis i les dislipèmies.

En aquest sentit, sobre la ciutadania amb la qual s’ha reunit, ha dut a terme una tasca de conscienciació sobre el risc que l’augment de pes suposa per a l’empitjorament en el fetge gras i les seves potencials complicacions.

Juan Macías pertany al Grup Investigador de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari de Valme, que disposa d’un notable prestigi científic a nivell internacional. Durant les dues últimes dècades, aquest Grup ha consolidat la seva trajectòria, situant-se al capdavant de la investigació combinada pel VIH i el de l’Hepatitis C, han destacat des de l’Hospital de Valme.

“La dilatada experiència científica de l’hospital sevillà l’avala com a referent en les guies europees de pràctica clínica”, ha valorat. Actualment, l’equip sevillà està dirigint diversos estudis nacionals i internacionals amb més d’una trentena d’hospitals participants de tot el món.

Des del Valme han senyalat que en l’àrea assistencial destaca l’aportació d’una tècnica diagnòstica per a l’estudi del fetge, implantada el 2006 en aquest centre de forma pionera a Andalusia, amb importants beneficis. “Es tracta de l’elastografia, similar a un ecògrafs, en substitució de la biòpsia, mètode no invasiu, sense necessitat d’ingrés hospitalari, sense complicacions d’intervenció invasiva i immediatesa diagnòstica”, han apuntat. Des de llavors, s’han beneficiat prop d’un miler de pacients a l’Hospital Universitari de Valme.

 

Font: lavanguardia.com

Notícia traduïda per l’AMTHC