Investigadors espanyols identifiquen nous mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament del càncer

Investigadors del Programa d’Hepatologia del Cima Universitat de Navarra i del CIBER de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBEREHD) han identificat nous mecanismes moleculars implicats en el manteniment de la integritat del genoma. La seva inestabilitat està directament relacionada amb el desenvolupament de la malaltia i del càncer.

“Les nostres cèl·lules estan proveïts de nombrosos mecanismes per mantenir l’estabilitat del genoma i impedir l’acumulació de mutacions que pot propiciar la transformació neoplàsica. En aquest treball demostrem que una proteïna (el factor de splicing ‘SLU7’) participa en aquests mecanismes protectors”, expliquen els doctors Carmen Berasain i Matías Ávila, directors de l’estudi, que s’ha publicat a la revista científica Nucleid Acid Research.

Segons els investigadors, ‘SLU7’ és necessari per impedir el dany en l’ADN i l’acumulació de mutacions durant la transcripció o expressió dels gens. A més, detallen que durant la divisió cel·lular, SLU7 facilita el correcte repartiment dels cromosomes a les cèl·lules filles i la progressió en la divisió (o mitosi) de les cèl·lules.

Els científics també van identificar els mecanismes moleculars implicats en aquests processos. “En aquestes situacions patològiques com la cirrosi hem demostrat que l’expressió de SLU7 està disminuïda. Les nostres dades suggereixen que aquests mecanismes podrien participar en el desenvolupament del càncer de fetge”, comenta la doctora Berasain.

El treball, impulsat per “La Caixa” a través del Projecte HEPACARE, conclou que no només les cèl·lules del càncer de fetge depenen de SLU7 per a la seva divisió, sinó també les cèl·lules d’altres tipus de càncer. “Després d’aquests resultats, els investigadors del Cima ens centrarem en validar si aquesta dependència pot utilitzar-se com una nova diana amb finalitats terapèutiques”, conclou la investigadora.

 

Font: infosalus.com

Notícia traduïda per l’AMTHC

Comments are closed