Investigadors del Cima i de la Clínica Universitat de Navarra i de l’UT MD Anderson han demostrat que l’administració de l’adenovirus Delta 24-RGD (el virus del refredat) augmenta la supervivència i l’efecte antitumoral en models animals de gliomes. Els resultats, publicats a la revista científica Nature Communications, han donat lloc al desenvolupament d’un assaig clínic a la Clínica Universitat de Navarra per confirmar aquests resultats en pacients.

Els gliomes són els tumors cerebrals pediàtrics més agressius. Degut a la seva localització tenen molt mal pronòstic, pel que urgeix trobar tractaments eficaços pels pacients. “La nostra feina es basa en l’ús de virus oncolítics, que té dos modificacions específiques: permeten que es repliqui específicament en cèl·lules cancerígenes i augmenten la potència per infectar aquestes cèl·lules cancerígenes”, explica la Dra. Marta Alonso, responsable del Programa de Tumors Sòlids Pediàtrics del Cima i de la Clínica Universitat de Navarra i coordinadora d’aquest estudi internacional.

En concret, els científics han provat el virus Delta 24-RGD en línies tumorals derivades de pacients amb tumors de glioma difús de tronc i de glioma d’alt grau pediàtric. Segons explica la Dra. Naiara Martínez Vélez, investigadora del Cima i de la Clínica Universitat de Navarra i primera autora de l’estudi, “analitzem l’expressió dels receptors que aquests virus necessiten per infectar les cèl·lules, la seva replicació i el poder antitumoral in vitro i vam obtenir molt bons resultats. Posteriorment vam confirmar aquestes dades en models in vivo immunodeprimits”.

Major supervivència i efecte antitumoral

Un assaig clínic anterior realitzat pels Drs. Juan Fueyo i Candelaria Gómez-Manzano, a l’UT MD Anderson Cancer Center de Houston (Estats Units), va demostrar l’eficàcia del virus oncolític en gliomes d’alt grau d’adults. “Van veure que hi havia un alt percentatge d’infiltració de limfòcits en el tumor després de l’administració del virus, en concordança amb el mecanisme d’acció dels virus oncolítics. És a dir, el virus no només té un potencial antitumoral, sinó també desencadena una resposta immune a l’organisme”, explica la Dra. Martínez Vélez.

Els investigadors de la Universitat de Navarra van repetir aquest procediment en models de glioma difús de tronc i van comprovar que augmenta l’eficàcia terapèutica. “D’una banda, millora la supervivència i, d’altra banda, s’obté un efecte antitumoral. Les nostres dades suggereixen que el virus desencadena la resposta immune i és capaç de reconèixer les cèl·lules tumorals i rebutjar-les”, asseguren.

El següent pas és confirmar aquests resultats en un assaig clínic que està obert a la Clínica Universitat de Navarra combinant immunoteràpia i radioteràpia. “A més, en el laboratori del Cima estem desenvolupant nous virus, armats amb molècules immunoestimuladores, que potencien aquesta resposta immune per millorar la resposta antitumoral”, conclouen les Dres. Alonso i Martínez Vélez.

El treball dirigit al Cima i la Clínica Universitat de Navarra, els autors del qual pertanyen a l’Institut d’Investigació Sanitària de Navarra (IdiSNA) i al CIBER de Càncer (CIBERONC), s’ha realitzat en col·laboració amb investigadors dels Estats Units, el Regne Unit i França.

 

Font: pamplonaactual.com

Notícia traduïda per l’AMTHC