HABILITATS DE COMUNICACIÓ

L’ AMTHC els dies 19 i 26 d’octubre de 2020 va participar, juntament amb altres associacions d’altres autonomies, en el taller que la Federació d’entitats va proposar. La participació de l’associació va ser en tot moment  activa i oberta, oferint a la resta d’associacions la possibilitat de compartir experiències, especialment en comunicació a tercers, mitjançant les Xerrades a Escoles que l’AMTHC tenim ben estructurades.