La colèstasi neonatal o icterícia és un augment de la bilirubina directa que té lloc en recent nascuts en els tres primers mesos de vida, això compromet la funció del fetge, tornant-lo cirròtic i pel general acaba en un trasplantament.

Així ho va explicar la doctora Gisselle Fernández, metge pediatra gastroenteròleg, qui va destacar que és important que tot nen major de dues setmanes i menor de 90 dies que arribi groc a la consulta, amb evacuacions blanques i orina fosca i surti amb un augment a la bilirubina directa sigui referit al gastroenteròleg.

D’acord amb la doctora, això permet que els casos d’atrèsia de via biliar (una de les causes de colèstasi) arribin a temps i es pugui fer una cirurgia pal·liativa (kasai), la qual millora el flux de la bilis per a què surti a l’intestí i no danyi el fetge.

Tanmateix, la doctora va explicar que depèn de si la cirurgia funciona per a què el pacient pugui tenir una sobrevida i arribar al trasplantament.

“Malgrat del Kasai requeriran un trasplantament perquè aquesta cirurgia no sempre funciona ni evita que es dany el fetge, mentre més aviat es realitza aquesta intervenció existeixen més probabilitats que funcioni i el pacient pugui resistir per arribar al trasplantament”, va assegurar.

Va afegir que molts pacients no arriben als dos anys de vida, però si la cirurgia funciona el nen resisteix fins a més dels dos anys d’edat, fins que requereixi un trasplantament de fetge.

La doctora Fernández va explicar que l’atrèsia de via biliar correspon al 50% de les causes de colèstasi. Va citar altres causes com les infeccioses, herpes, hepatitis B i C, toxoplasmosi, rubèola, entre d’altres.

La doctora, que forma part de l’equip d’especialistes del trasplantament de fetge pediàtric de l’Hospital General Plaza de la Salud va explicar que s’espera donar resposta a aquests nens que requereixen un trasplantament de fetge per seguir vivint.

Fernández va participar a la Jornada d’Actualització en Cirurgia Pediàtrica, que va realitzar recentment la Societat Dominicana de Cirurgia Pediàtrica amb l’aval de l’Hospital Infantil Robert Reid Cabral.

 

Font: diariosalud.do

Notícia traduïda per l’AMTHC