Els ciutadans espanyols que necessiten un trasplantament són, amb diferència, els que més possibilitats tenen al món d’accedir a ell degut a la “solidaritat de la població”.

España continua, per vigèsim any consecutiu, al capdavant en la donació d’òrgans a tot el món, amb 48,3 donants per milió de població (p.m.p.), el que suposa el 19,8% de les donacions a la Unió Europea (UE) i el 6% de les registrades a nivell mundial. Igualment, lidera en trasplantaments, amb 114,7 òrgans trasplantats p.m.p., lleugerament per sobre dels Estats Units (114,4 p.m.p.) i molt superior a la mitjana de la UE (67,1 p.m.p.), segons les dades del Registre Mundial de Trasplantaments facilitats pel Ministeri de Sanitat.

Aquest registre dóna fe de la important participació espanyola a la donació d’òrgans al món, ja que registra aquestes xifres de donació malgrat que Espanya representa el 9% de la població europea i el 0,6% de la mundial, destaca Sanitat. Així mateix, l’increment constant dels trasplantaments a Espanya l’any passat ha accentuat la distància entre Espanya i els països de la UE, on tant la donació d’òrgans com els trasplantaments s’han mantingut pràcticament estables. Així, amb 11.325 donacions i una taxa de 22,2 donants morts p.m.p., a Europa es van efectuar l’any passat 34.221 trasplantaments (enfront als 34.024 de l’any anterior).

En l’últim any, s’han realitzat a tot el món 139.024 els trasplantaments, el que suposa un augment del 2,3%. D’ells, 90.306 van ser de ronyó (36,5% de donant viu), 32.348 de fetge (19% de donant viu), 7.881 de cor, 6.084 de pulmó, 2.243 de pàncrees i 162 d’intestí. Tanmateix, amb aquestes dades només es cobreixen el 10% de les necessitats de trasplantaments al món, xifrades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en més de 1,000.000 cada any.

Aquests trasplantaments van ser possibles gràcies a 37.447 donants morts (un 9,8% més) enfront als poc més de 34.000 comptabilitzats l’any anterior. A això es sumen els prop de 46.000 donants renals i hepàtics vius, 6 de cada 10 donants vius són dones.

Els espanyols tenen més possibilitats

L’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) recorda que els ciutadans espanyols que necessiten un trasplantament són, amb diferència, els que més possibilitats tenen al món d’accedir a ell, “degut a la tasca dels professionals sanitaris i a la solidaritat de la població”. Això és així perquè al nostre país es van registrar l’any passat 2.241 donants d’òrgans, el que va permetre realitzar 5.321 trasplantaments. En total es van efectuar 3.313 trasplantaments renals, 1.230 hepàtics, 321 cardíacs, 369 pulmonars, 82 de pàncrees i 6 intestinals.

La donació en asistòlia i la col·laboració dels professionals d’intensius i urgències amb els coordinadors de trasplantament en la detecció de possibles donants, s’han convertit en elements clau en la millora de l’activitat, ressalta Sanitat. I, alhora, Espanya té una gran experiència en el trasplantament d’òrgans de donants d’edat avançada amb bons resultats, àrea de potencial millora en altres països.

A més, la tendència creixent que ha experimentat Espanya en el camp de la donació i el trasplantament en els últims anys ha continuat en el primer semestre del 2019. Les dades de l’ONT relatives als 6 primers mesos del 2019 reflecteixen un augment del 3,6% en el nombre de donants.

A la UE es van registrar 11.325 donacions i una taxa de 22,2 donants morts p.m.p., el que va permetre que es realitzessin l’any passat 34.221 trasplantaments (enfront als 34.024 de l’any anterior). Els països de la UE amb major taxa de donació són, per aquest ordre, Espanya (48,2 p.m.p.), Croàcia (40,2), Portugal (33,4), Bèlgica (29,9), França (28,8), República Txeca (26,6), Estònia (25,4), Malta (25), Itàlia (24,7) y Àustria (24,5).

La classificació dels països amb més òrgans trasplantats també l’encapçala Espanya (114,7 p.m.p.), seguida de Bèlgica (91), Àustria (90,7), França (89,2), Croàcia (84), República Txeca (83,4), Portugal (80,5), Regne Unit (80,1), Suècia (77,1) i Holanda (74,2). Aquells països de la UE que han implantat en part o en la seva totalitat el model espanyol de trasplantaments, com Croàcia, França, Itàlia, o Portugal, segueixen liderant el rànquing tant en el que es refereix a taxa de donació com a la de trasplantament.

Pel que es refereix a la llista d’espera per rebre un trasplantament, a data de 31 de desembre les dades del Registre Mundial eleven a 59.845 els malalts europeus que engruixaven aquest llistat, el que suposa un increment d’un 5% respecte l’any anterior. Segons aquestes mateixes dades, a la UE cada dia van morir 10 pacients a l’espera d’un trasplantament, xifra idèntica a la registrada el 2017.

I a la resta del món?

La publicació del Consell d’Europa també inclou dades d’Austràlia, Canadà, Estats Units o Rússia, així com dels països d’Amèrica Llatina. Així, senyalen que als Estats Units la taxa de donació ha augmentat fins assolir els 32,8 donants p.m.p. amb un total de 10.722 donants morts degut a l’epidèmia de morts per l’ús de drogues per via parenteral registrada en aquest país, segons apunten.

D’altra banda, Austràlia, que ha rebut assessorament del nostre país, també ha millorat la seva taxa de donació d’òrgans en els últims anys, arribant als 22,3 donants p.m.p. el 2018; Canadà compta amb una taxa de 20,6 donants p.m.p., i Rússia eleva lleugerament la seva taxa fins a 4,5 donants p.m.p.

Pel que es refereix a Amèrica Llatina, amb qui Espanya col·labora des de fa ja més de 15 anys a través de la Xarxa/Consell Iberoamericà de Donació i Trasplantament (RCIDT) tant en matèria d’assessorament en gestió com en la formació de professionals en coordinació de trasplantaments, ha incrementat en un 3,6% la donació òrgans, arribant als 9,2 donants p.m.p., el que li ha permès realitzar 17.381 trasplantaments. El creixement acumulat en donació de la regió des del començament de la cooperació espanyola supera el 85% i és el major a tot el món per a una zona en el seu conjunt.

Les dades, recollides en la publicació oficial de la Comissió de Trasplantaments del Consell d’Europa (‘Newsletter Transplant 2018’) editada per l’ONT, inclouen informació procedent de 82 països, als quals s’han anat incorporant Aràbia Saudí, Kuwait, Malàisia, Qatar, Sudan o Síria, que han començat a col·laborar amb el Registre Mundial de Trasplantaments.

 

Font: elconfidencial.com

Notícia traduïda per l’AMTHC