Organitzat per COCEMFE Estatal a Madrid el dia 13 de desembre, a aquesta trobada hi van assistir persones voluntàries de totes les comunitats per intercanviar coneixements, conèixer la realitat d’altres entitats, noves formes de sensibilització i crear noves relacions i xarxes entre les entitats del moviment associatiu.

La nostra companya Montse Collado, acompanyada del nostre president, va explicar el nostre voluntariat testimonial en els hospitals; aquesta modalitat: persona que ha sofert una malaltia visita una altra persona ingressada que està passant el mateix procés, és capdavantera en el món de les associacions que ens movem i suposa un suport emocional important. Per aquest motiu, la ponència de la Montse va despertar molt d’interès.