El trasplantament de fetge de donant viu aporta taxes de supervivència més altes als tres anys, i menors costos, que el de donant mort, segons una investigació duta a terme per investigadors de la Universitat Escola de Medicina de Pittsburgh (Estats Units) i que ha estat publicada a la revista Annals of Surgery.

Cada any, es realitzen aproximadament 8.000 trasplantaments de fetge, segons la Xarxa d’Obtenció i Trasplantaments d’Òrgans, dels quals menys del 5% són de donant viu. A més a més, aproximadament el 25% de les persones en llista d’espera moren cada any esperant un trasplantament, i les persones que finalment reben un trasplantament sovint han passat un període prolongat en la llista d’espera, el que provoca un pitjor estat de salut en el moment del trasplantament.

“Les conseqüències pels pacients en la llista d’espera poden significar la diferència entre la vida i la mort perquè com més temps estan esperant, més malalts es tornen. Els trasplantaments de fetge de donant viu, juntament amb els trasplantaments de fetge de donant mort, representen una oportunitat per disminuir significativament el risc de mortalitat en la llista d’espera, i ens dóna la capacitat de trasplantar a una persona abans”, han dit els investigadors.

I és que, en el seu estudi, els experts van comprovar que els receptors de trasplantament de fetge de donant viu tenien una supervivència de prop del 5% més sobre els receptors de donant morts. A més a més, van tenir una estada hospitalària d’11 dies en comparació amb els 13 dies per aquells que van rebre un fetge d’un donant mort, així com menys probabilitats de rebre una transfusió de sang intraoperatòria i de diàlisi postrasplantament.

Els costos hospitalaris relacionats amb el trasplantament també van ser un 29,5% més baixos pels receptors de donants vius, i la taxa global de complicacions va ser del 20%. “El trasplantament de fetge de donant viu ha de considerar-se la primera i la millor opció per a la majoria dels pacients amb malaltia hepàtica i no és només una opció pels que estan en la llista d’espera”, afirmen els experts.

 

Font: infosalus.com

Notícia traduïda per l’AMTHC