El 15,5% dels trasplantaments renals que es fan a la UE es realitzen a Espanya, malgrat que la nostra població només representa el 9% de l’europea.

El model espanyol de donació i trasplantaments és un exemple a seguir per a la resta de països europeus. Així ho ha destacat l’Aliança Europea de Salut Renal (European Kidney Health Association o EKHA, en les seves sigles en anglès), al Fòrum Europeu del Ronyó 2019, que es va celebrar a Brussel·les. En ell ha participat la Dra. Elisabeth Coll, directora mèdica de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), que ha explicat les claus del lideratge mundial d’Espanya en donació i trasplantaments.

“El nostre model organitzatiu, l’esforç en la formació de professionals i la innovació en la cerca de noves formules per augmentar la disponibilitat d’òrgans, juntament amb la generositat dels ciutadans i l’excel·lència del Sistema Nacional de Salut, són els factors que expliquen la nostra elevada taxa de trasplantaments”, ha assegurat Coll durant la seva intervenció en la sessió titulada: “Espanya, un cas d’estudi. Què pot aprendre Europa d’un país amb una elevada taxa de trasplantaments?”. 

El nostre país va assolir el passat any unes taxes de 48 donants i 114 trasplantaments per milió de població (p.m.p), les més altes del món. Del total de trasplantaments realitzats a Espanya el 2018 (5.321), el 62% (3.313) van ser renals. És a dir, que 6 de cada 10 trasplantaments que s’efectuen a Espanya són renals.

Dels trasplantaments renals efectuats a Espanya el 2018, 332 (10%) van ser de donant viu. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que el trasplantament ha de sustentar-se fonamentalment en l’activitat de donació de persones mortes, tal i com passa al nostre país.

La taxa de trasplantament renal a Espanya ha passat de 54,2 p.m.p el 2013 a 70,8 p.m.p el 2018, màxim històric d’activitat al nostre país i al món. Aquest increment s’ha degut fonamentalment al desenvolupament de la donació en asistòlia.

Així mateix, en l’àmbit del trasplantament renal, Espanya ha assolit dues fites: d’una banda, ha reduït en els últims anys la llista d’espera per a trasplantament renal. Al finalitzat el 2013, 4.328 pacients esperaven un trasplantament renal, enfront als 3.933 registrats al finalitzar el 2018. I, d’altra banda, compta amb més persones trasplantades amb un ronyó funcionant que en diàlisi. Segons ha afirmat Coll, “més de la meitat dels pacients amb malaltia renal avançada a Espanya estan trasplantats”.

Reptes de la malaltia renal crònica

L’Aliança Europea per a la Salut Renal (EHKA) és una xarxa de nefròlegs, infermeres, pacients, fundacions i Organitzacions de Trasplantaments europees amb l’objectiu de proposar solucions conjuntes als reptes de la Malaltia Renal Crònica en el continent i proposar estratègies per facilitar l’accés equitatiu a les diferents modalitats del tractament substitutiu de la funció renal (diàlisi i trasplantament). L’ONT participa activament en aquesta iniciativa, que té com a model a seguir al sistema espanyol de trasplantaments.

En el seu 6è Fòrum anual, l’Aliança Europea per a la Salut Renal ha decidit centrar aquesta trobada en la donació i el trasplantament, amb l’objectiu de buscar formules que permetin millorar la disponibilitat d’òrgans per a trasplantament renal a Europa. Està demostrat que el trasplantament és el tractament substitutiu de la funció renal que ofereix millor supervivència i qualitat de vida pels pacients amb Insuficiència Renal Avançada. A més a més, contribueix a la sostenibilitat dels sistemes sanitaris públics, pel menor cost del trasplantament enfront al de la diàlisi.

Trasplantament renal a Europa

Les últimes dades del Registre Mundial de Trasplantaments que gestiona l’ONT per designació de l’OMS, revelen la necessitat d’incrementar la disponibilitat d’òrgans per a trasplantament renal a Europa. El 2017, a la UE es van realitzar un total de 21.102 trasplantaments renals, amb una taxa de 41,5 p.m.p, molt per sota de l’activitat a Espanya en aquell any (70,5 p.m.p). Al finalitzar el 2017, un total de 47.685 pacients europeus estaven a l’espera d’un trasplantament.

Dels trasplantaments renals realitzats a la UE, 4.206 van ser de donant viu, el que representa el 20% del total. Això suposa que a Europa 1 de cada 5 trasplantaments renals són de donant viu. Dels més de 21.000 trasplantaments renals efectuats a la UE el 2017, 3.269 (15,5% del total) es van realitzar al nostre país, malgrat que la nostra població representa únicament el 9% de l’europea.

Les conclusions d’aquest fòrum s’incorporaran a la Declaració Conjunta que està preparant l’Aliança Europea per a la Salut Renal per millorar la donació i el trasplantament a Europa. Aquesta Declaració es presentarà a l’octubre a la Comissió Europea, als responsables polítics nacionals i a les organitzacions sanitàries pertinents.

 

Font: consalud.es

Notícia traduïda per l’AMTHC