El fetge gras i l’esteatohepatitis no alcohòlica (NASH)

 

El fetge gras o esteatosi hepàtica no lligada al consum d’alcohol, s’ha convertit en una epidèmia “oculta” perquè moltes persones la  tenen, però ho desconeixen. Estem davant un augment progressiu de casos perquè han augmentat els factors de risc de patir-la : principalment diabetis tipus 2, obesitat i sedentarisme. El fetge gras amb el pas del temps pot evolucionar a esteatohepatitis quan apareix fibrosi; més endavant, a cirrosi hepàtica, càncer de fetge (hepatocarcinoma) i necessitat de trasplantament hepàtic. Aquest és el camí per on  han passat alguns dels nostres associats trasplantats.

Sabem que actualment tenen fetge gras un de cada tres adults i un de cada 10 nens. El 20-25 % de persones amb fetge gras desenvoluparan esteatohepatitis i d’aquestes 1 de cada 10 poden evolucionar a cirrosi en uns 15 anys. De les  que tenen cirrosi n’hi ha el 7% que en un termini de 6-7 anys desenvoluparan un hepatocarcinoma. Arribat aquest cas el trasplantament hepàtic amb caràcter urgent és l’única possibilitat si altres altres tractaments (embolització/quimioteràpia local) no es poden dur a terme o no són efectius. 

Estem doncs davant un problema de salut comunitari que tot indica que anirà en augment. Cal abordar-lo des d’aquest punt de vista i cal la implicació de tota la societat per fer prevenció i per fomentar canvis a hàbits saludables (activitat física, alimentació sana).

El document de consens de les Societats Catalanes de Digestologia, Atenció Primària, Endocrinologia, Diabetis i Medicina Interna posa les bases per fer l’abordatge d’aquest problema de salut coordinadament:

Medicina Clínica

 

És important fer un diagnòstic precoç de la fibrosi per poder establir mesures demostrades com a efectives, com la pèrdua de pes. En aquest aspecte, el treball que ha dut a terme el consorci europeu LiverScreen, amb la participació de l’Hospital Clínic i la Universitat Pompeu Fabra, d’una prova no invasiva – l’elastografia no transitòria- que avalua l’elasticitat i la rigidesa hepàtiques mitjançant ultrasons, com a  mètode de cribratge per a detectar la fibrosis hepàtica, es pot considerar un avenç.

Font:  Alimente

Actualment no es disposa de cap medicament per l’esteatohepatitis, tanmateix hi ha l’esperança de tenir relativament aviat medicaments capaços de tractar-la. Recentment ha aparegut una revisió de l’estat actual de les investigacions en curs: https://blog.crownbio.com/nash-clinical-update-2020

Finalment sapigueu que des de 2018, el dia 12 de juny es celebra cada any El Dia Internacional del NASH. L’Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya s’adhereix a la campanya per divulgar aquestes mesures. En les xerrades que efectuem a diversos col·lectius sempre fem constar les principals mesures per prevenir les malalties del fetge: la pèrdua de pes, el control de la diabetis, dels lípids, l’augment de l’activitat física i la moderació o supressió de l’alcohol.

Programa de Educación NASH