DIA INTERNACIONAL DEL NASH

 12 de juny de 2020

Aquest Dia que es realitza per tercera vegada és per posar en relleu la malaltia anomenada NASH, que són les sigles en anglès de l’esteatohepatitis no alcohòlica. Apareix en l’evolució de persones amb el fetge gras i s’ha convertit en una epidèmia “oculta” perquè moltes d’elles la tenen i ho desconeixen. Malauradament  pot evolucionar a cirrosi hepàtica, càncer de fetge i necessitat de trasplantament de fetge, cosa que sabem en pròpia persona membres de l’Associació.

Està relacionada principalment amb l’obesitat, la diabetis  i la vida sedentària, en absència de consum d’alcohol. Actualment no es disposa de tractament farmacològic per tractar-la, tanmateix hi ha en curs diversos projectes per aconseguir-lo. Les principals mesures que poden evitar la seva mala evolució són la pèrdua de pes, el control de la diabetis i els lípids i l’augment de l’activitat física.

L’Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya s’adhereix a la campanya per divulgar aquestes mesures. En les xerrades que efectuem a diversos col·lectius sempre les fem constar com a les principals coses que un pot fer per prevenir les malalties del fetge, així com la moderació o supressió de l’alcohol.

Detectar, avaluar i tractar les persones amb risc constitueix un repte pel sistema de salut. Considerem un fet molt positiu l’aparició fa menys d’un any d’un document de consens* de les Societats Catalanes de Digestologia, Atenció Primària, Endocrinologia, Diabetis i Medicina Interna perquè en l’abordatge d’aquesta malaltia cal una coordinació entre diferents especialitats.

* Caballeria L, et al. Recomendaciones para la detección, diagnóstico y seguimiento de los pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico en atención primaria y hospitalaria. Med Clin (Barc). 2019. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2019.01.030