Dia Europeu dels Drets dels Pacients

 El dia 18 d’abril es celebra des de 2006 aquest Dia Europeu per fer present la necessitat d’una sanitat pública de cobertura universal de qualitat com a dret de les persones.

A l’any 2002 es va publicar a Roma la Carta Europea dels Drets dels Pacients. En el nostre estat cada autonomia ha desenvolupat la seva. A Catalunya a l’any 2015 la Generalitat va aprovar la renovada Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària, reconeguda com la més completa, per adaptar-la a l’evolució social i tecnològica. Vegeu un resum dels drets i deures:  https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/drets-i-deures-de-la-ciutadania/

A l’ath.cat ens afegim a aquest Dia reclamant la millora dels sistemes sanitaris, així ho vàrem manifestar a l’editorial de la revista Donar Vida de l’edició d’enguany, tot i reconeixent la labor de totes les persones que hi treballen.

Finalment, no podem ignorar la precària situació de molts països del món que pateixen greus mancances sanitàries, en l’actualitat aproximadament la meitat de la població mundial no té una sanitat digna.