L’Hospital La Fe de València ha realitzat un total de 43 trasplantaments pulmonars durant el primer semestre de l’any, una xifra que suposa un increment de gairebé el 40% en relació al mateix període de l’any anterior, en el qual es van dur a terme 31 intervencions d’aquest tipus.

Durant el 2018, el nombre total de trasplantaments de pulmó efectuats va ser de 55. Tant al 2018 com al 2019 els trasplantaments pulmonars han estat de pacients adults i cap pediàtric, ha explicat la Generalitat en un comunicat.

Segons el Coordinador de Trasplantaments de La Fe, el doctor Juan Galán, aquest augment és degut “a que el nombre de donants ha incrementat gràcies al desenvolupament de programes de donació en asistòlia a tot Espanya”. És a dir, donacions d’òrgans en pacients que moren després d’una aturada cardiorespiratòria irrecuperable

Durant el 2018 a l’Hospital La Fe es van realitzar 315 trasplantaments d’òrgan sòlid, 57 d’ells amb òrgans procedents de donacions en asistòlia, el que va suposar un 18% dels casos. Pel que es refereix als trasplantaments pulmonars, dels 55 trasplantaments de pulmó, 10 van ser per donació en asistòlia, amb una proporció idèntica, un 18%. En canvi, en el primer semestre del 2019, dels 43 trasplantaments pulmonars realitzats, 10 han estat amb òrgans en asistòlia, el que equival a un 23% del nombre de trasplantaments. Respecte als donants, l’edat mitjana d’aquells que van morir a La Fe va ser de 57 anys, el 2018, i de 54 anys, en el primer semestre del 2019, amb un 57% d’homes i un 43% de dones.

Perfil del pacient receptor

La causa més freqüent de trasplantament pulmonar adult és l’emfisema o EPOC, malaltia estretament lligada amb el consum de tabac, seguida de la malaltia pulmonar intersticial.

El perfil del pacient global és la d’un home amb edat mitjana de 50 anys, tot i que els pacients trasplantats per fibrosi quística solen ser de menor edat.

Amb respecte a la supervivència, el cap de servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de La Fe, el doctor Alfonso Morcillo, ha senyalat que “els factors que més clarament incideixen en el pacient són l’edat del receptor i el diagnòstic que va indicar el trasplantament. La probabilitat de supervivència després del trasplantament pulmonar adult en el primer any és del 81% i als cinc anys és del 62%”.

En aquest sentit, el doctor Morcillo ha insistit en què “el treball multidisciplinari de diversos serveis, Cirurgia Toràcica, Unitat de Trasplantament Pulmonar, Servei d’Anestesiologia, Rehabilitació i Infermeria, han fet possible que l’increment del nombre de trasplantaments pulmonars hagi estat una realitat”.

En el cas dels trasplantaments pediàtrics, la fibrosi quística i la hipertensió pulmonar són les principals causes del trasplantament i “la supervivència en el primer any és del 72,8% i als cinc anys és del 56,8%. Pels pacients pediàtrics trasplantats per hipertensió pulmonar la supervivència als cinc anys arriba a assolir el 76,9%”, ha destacat el doctor Morcillo.

Activitat unitat trasplantament pulmonar La Fe

El Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de l’Hospital La Fe, a més de l’activitat trasplantadora, realitza prop de 590 intervencions a l’any.

La majoria de pacients atesos per aquest servei són oncològics i, entre les tècniques usades, es troba la cirurgia complexa de via àrea, de referència nacional, i recentment s’ha incorporat la videocirurgia toràcica com activitat preferencial per a l’abordatge de la patologia quirúrgica.

 

Font: 20minutos.es

Notícia traduïda per l’AMTHC