Segons es desprèn del balanç del primer semestre de l’Oficina Regional de Coordinació de Trasplantaments.

La taxa de negatives familiars a la donació d’òrgans a la Comunitat de Madrid s’ha vist reduïda en vuit punts de gener a juliol, passant del 19% sobre les entrevistes de donació realitzades en el primer semestre a l’11% actual (a Espanya, la taxa mitjana de negatives familiars es va situar el 2018 en el 14,8%). A més, a la Comunitat de Madrid la donació global (donant viu més donant de cadàver) s’ha incrementat un 2,5% segons el balanç del primer semestre de l’any de l’Oficina Regional de Coordinació de Trasplantaments de la Conselleria de Sanitat.

Aquest augment de les respostes positives de les famílies ha contribuït a que la taxa de trasplantaments que s’han realitzat a la Comunitat de Madrid durant els primers set mesos de l’any situï a la regió per sobre de la mitjana nacional, amb 119 trasplantaments per milió de població (p.m.p.), enfront als 111 trasplantaments p.m.p. d’Espanya registrats el 2018. De mantenir-se el ritme actual, la previsió és arribar als 130 trasplantaments p.m.p. a finals d’any.

Quant al trasplantament de teixits, l’osteotendinós s’ha incrementat un 19% (2.018 trasplantaments) respecte del mateix període de l’any anterior (primer semestre), i el de còrnies, un 11% (301 trasplantaments), situant-se entre les més altes del país.

També s’han incrementat un 5% els trasplantaments cardíacs, amb la realització de 51 intervencions, un 9% els pulmonars (60 trasplantaments). D’altra banda, es manté l’intestinal/multivisceral (tres trasplantaments) i descendeixen un 7% els trasplantaments renals (256 intervencions), i un 4% els hepàtics (118), segons les dades recollits per l’Oficina Regional de Coordinació de Trasplantaments.

Respecte als trasplantaments de progenitors hematopoètics (trasplantament de medul·la), en el primer semestre de l’any se n’han dut a terme 361, enfront als 312 del mateix període del 2018.

Programa ECMO

El Programa ECMO (d’oxigenació per membrana extracorpòria) de la Comunitat de Madrid, que possibilita el manteniment de donants controlats a cor aturat en hospitals de mitjana i baixa complexitat del Servei Madrileny de Salut, ha aconseguit per part seva un total de 52 donants des de la seva posta en marxa l’abril del 2017.

L’Oficina Regional de Coordinació de Trasplantaments de la Comunitat de Madrid té diversos projectes en desenvolupament, entre els quals destaquen la creació d’un banc de teixits de la Comunitat de Madrid, la integració de les cures intensives orientades a la donació en tots els hospitals de la regió; o la creació de programes específics de donació pediàtrica com els ja iniciats en els hospitals universitaris de La Paz i Niño Jesús.

 

Font: consalud.es

Notícia traduïda per l’AMTHC