Vetllar pels drets de les persones amb discapacitat.

 

El dimarts 3 d’octubre la Lluïsa Tobalina i la Montse Collado, com a voluntàries, i la nostra treballadora social Laia Cleries van assistir a la jornada “La agenda social europea y las personas con discapacidad”, organitzada per la COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) . Aquesta principalment va abordar les oportunitats que existeixen en el món laboral actual per a les persones amb discapacitat, i posant èmfasi en com aquestes persones tenen dret també a un treball digne i a la inclusió social. En base a aquest fet, la jornada va prioritzar la manera de com poder generar més oportunitats socials i laborals inclusives a Europa, sobre tot gràcies a entitats del Tercer Sector, amb programes i iniciatives innovadores que estan en pràctica.

 

L’objectiu de la jornada va ser en aspectes generals vetllar pels drets d’aquest col·lectiu, mitjançant també dues taules compostes per professionals en educació i ocupació. La primera taula s’anomenava “L’Agenda de Capacitats Europees. Garantir l’accés de les persones amb discapacitat a una educació de qualitat”. Per altra banda, la segona era titulada com “Experiències d’impacte, innovadores i/o exitoses en la inclusió laboral i la feina digne en el cas de les persones amb discapacitat”.

 

Un altre punt clau de la jornada va ser donar protagonisme als principis reflectits en el Pilar Europeu de Drets Socials, en relació amb les persones amb discapacitat en matèria d’educació i ocupació i amb uns objectius definits pel 2030. Estableix diversos principis per tal de donar suport a mercats de treball que funcionin i siguin justos.

 

A més, es van tractar altres temes com la proposta de la Targeta Europea de Discapacitat, contribuint a millorar la nostra societat i fomentar la inclusió. Per tant, la trobada ens ha permès obtenir una visió més àmplia d’aquesta realitat, donant-li visibilitat i exposant les bones pràctiques que es duen a terme.