Posicionament de la Sociedad Española de Trasplante Hepático (SETH) sobre la vacuna pel SARS-CoV-2

En un estudi recent d’abast nacional promogut per la SETH, s’ha demostrat que els pacients trasplantats hepàtics tenen aproximadament el doble de risc de contraure la COVID-19 en un context de pandèmia en comparació amb la població general de la mateixa edat i sexe ( DOI: 10.1016 / j.jhep.2020.07.040). D’aquesta investigació es desprèn que els pacients immunosuprimits podrien contagiar-se més fàcilment i contribuir a una propagació de virus més ràpida en la població general. És per això que s’hauria de considerar a aquests pacients una població prioritaria per rebre la vacuna enfront del SARS-CoV-2.

 

DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRASPLANTE HEPÁTICO
SOBRE LA VACUNA PARA EL SARS-CoV-2