Aquest esdeveniment realitzat el 17 de desembre, iniciativa de la Taula Sectorial de Drets de la Ciutadania i Cohesió Social del Consell de Ciutat de L’Hospitalet, amb el lema “Créixer per transformar”, ha reunit més de 220 persones del sector associatiu de la ciutat per generar un espai de reflexió sobre els principals reptes i oportunitats als quals s’enfronten les entitats de L’Hospitalet.

Durant la jornada, iniciada per l’alcaldessa Sra. Núria Marín, que ha valorat la tasca de les associacions, els participants s’han organitzat per debatre i recollir aportacions sobre quatre eixos temàtics: Educació en participació, una oportunitat per créixer; Les entitats després de la pandèmia; Economia de les entitats, i Estratègia associativa: suport associatiu, treball en xarxa, formació i creació de projectes. L’ath.cat ha participat al grup de treball relatiu a la pandèmia, aportant la nostra experiència d’adaptació de l’organització interna i dels serveis que oferim a les condicions de cada moment, especialment del voluntariat i dels pisos d’acollida.

El Congrés ha comptat amb una actuació de la companyia Plàudite Teatre anomenada Soc entitat, la presentació de la nova Oficina d’Entitats de L’Hospitalet, que obrirà les portes el març del 2023 a la planta baixa de Ca n’Arús i l’estrena el nou web de l’Oficina d’Entitats, un instrument que dona resposta a una altra demanda històrica de les entitats de L’Hospitalet