El grup d’estudi de la sida de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC), GeSida, juntament amb l’Organització Nacional de Trasplantaments i l’antiga Fundació Lluita contra la Sida a Espanya han mostrat la inclinació de professionals implicats tant en la donació com en el trasplantament d’òrgans a Espanya, per “la realització de trasplantaments de fetge de donants VIH positius en persones infectades pel VIH que han aconseguit controlar i deixar en nivells indetectables la càrrega viral en plasma amb tractament antiretroviral”, a través d’enquestes realitzades amb l’objectiu “d’eliminar l’estigma” que existeix a Espanya en torn a aquesta pràctica.

Amb aquest estudi es creu que es podria promoure el canvi per acabar amb la normativa que decreta que les persones amb VIH no poden donar òrgans, i la qual porta vigent des de l’any 1987. “Aquest canvi normatiu contribuiria a eliminar l’estigma i la discriminació associats a la infecció pel VIH”, informa GeSida.

De fet, els trasplantaments de fetge de persones afectades d’aquestes malalties en altres també infectades, però amb la càrrega viral suprimida, “tenen bons resultats” segons estudis realitzats en diferents països com Sudàfrica, Suïssa, el Regne Unit i els Estats Units. Des de GeSida també s’informa que “en l’actualitat, es poden trasplantar òrgans de donants VIH positiu, en la seva majoria ronyons, en receptors infectats pel VIH amb malaltia renal o hepàtica terminal en diversos països”. A Espanya això no és així degut a la legislació ja citada anteriorment que ho prohibeix, tot i que compta amb una de les majors taxes de donants del món.

Enquestes realitzades per GeSida

Amb el propòsit de conèixer què opinen els professionals de la salut, concretament els relacionats amb els processos de donació i trasplantament d’òrgans, es va enviar una enquesta a un total de 24 centres espanyols. Aquests van ser contestats per especialistes “en els camps del VIH, malalties infeccioses, hepatologia, cirurgia hepàtica i coordinadors de trasplantaments. La seva edat mitjana era de 54 anys, el 74% eren homes i el temps de treball en trasplantament i/o donació va ser de 19 anys”, informa aquest organisme sobre les dades dels enquestats.

La majoria d’especialistes, particularment els professionals més joves, van estar d’acord en participar en un futur assaig sobre donació/trasplantament entre persones VIH positives. Aquells que no van estar d’acord van justificar la seva decisió per dos motius principalment. La primera d’elles, amb un 55% de casos, que no era necessari a Espanya donat que en l’actualitat existeixen “menys receptors VIH que precisen d’un trasplantament hepàtic i donada l’alta taxa de donants en el nostre país”, declara GeSida.

La segona, la qual va suposar el 22% dels casos, es va basar en fer al·lusió a la manca de seguretat d’aquesta iniciativa. Els resultats d’aquesta investigació van ser presentats a Amsterdam, en el marc del 29è Congrés de la Societat Europea de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses (ESCMID).

 

Font: actasanitaria.com

Notícia traduïda per l’AMTHC