SUPORT PSICOLÒGIC A PACIENTS I FAMILIARS

El trasplantament hepàtic ha suposat per molts pacients un fort impacte a les seves vides a tres nivells: físic, emocional i social. Degut al procés de la malatia, la qualitat de vida en un moment o altre d’aquestes persones es veu afectada en qualsevol d’aquests tres nivells.

Els trasplantaments són situacions complexes. Generen a la major part de les persones un gran estrés i desequilibri emocional, així com moltes preguntes i moltes pors. Por al dolor, a patir, a l’esperança de vida, a la mort, al rebuig d’un òrgan no propi i al canvi de condicions vitals, entre d’altres, En molts casos apareix un trastorn d’ansietat i afectiu com a conseqüència de la nova situació. Mantenir un bon estat d’ànim i reduir l’ansietat són imprescindibles per enfrontar-se a totes les proves i ingresos previs.

Les persones més properes poden sentir-se igual o pitjor que el malalt pel fet de no saber de com donar un soport eficaç. En aquest periode és quant la terapia psicológica ajuda a tenir una millor qualitat de vida.

 Per aquest motiu l’ATHC ofereix aquest servei amb dues psicòlogues col.legiades.

El servei de suport psicològic ofereix:

  • Psicoteràpia
  • Assessorament psicològic
  • Artteràpia
  • Grups d’ajuda mútua (GAM)

Durant l’any 2016 s’ha donat assistència a 33 visites

 

 

SUPORT SOCIAL- VOLUNTARIAT

                L’Associació ofereix un suport social en diferents àmbits:

  • Assessorament personal i informació general sobre ajuts i beneficis que poden rebre de les Administracions publiques
  • Informació sobre qualsevol qüestió o dubte que es pogui presentar durant el procés d’un trasplantament (ajut laboral, fiscal….)

 

 Però el que motiva especiament a la nostra Associació és el Voluntariat.

 

Consisteix en la presència personal i propera als malalts, aportant  el suport i contacte als pacients, abans i especialment desprès del trasplantament, que permet una relació directa entre les persones, que han passat una mateixa experiència,  i que és de gran ajuda moral i emocional per als trasplantats, davant d’una nova situació que han d’afrontar a partir de la situació en que es troben.

 

Tots els voluntaris de l’ATHC han estat preparats amb diferents cursos de formació de la Federació Catalana de Voluntariat Social i d’altres cursos i seminaris, on han assolit  els coneixements per saber en tot moment com actuar dins l’àmbit hospitalari. En aquesta tasca pricincipal de la visita als malalts, el voluntari treballa sota la supervisió de l’equip d’infermeria o mèdic.

 

Durant l’any 2016, shan realitzat 362 visites a malalts ingressats, oferint-los el nostre acompanyament amb ells i les seves famílies.

 

Les visites han tingut lloc en els següents hospitals:

 

Hospital Clínic de Barcelona                                                       51 visites

Hospital de la Vall d’Hebron                                                      165 visites

Hospital Universitari de Bellvitge                                             146 visites

 

 

Independentment, durant l’any hem continuat amb el Programa d’Acompanyament a  partir de la proposta que es va acordar amb l’Hospital Universitari de Bellvitge, d’acompanyament a pacients, en llista d’espera de trasplant als que s’han de realitzar proves prèvies al trasplantament.

 

En aquest àmbit s’ha fet acompanyament a  12 pacients, amb un nivell de satisfacció del 100% segons estudi de l’Hospital Universitari de Bellvitge, que agraeixen  l’acompanyament d’una altra persona, ja trasplantada, que els anima en la seva experiència.

 

Aquest programa que hem implantat en el Hospital Universitari de Bellvitge,es vol exportar a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’Hospital Universitari Clínic.

 

 

 

 

PISOS D’ACOLLIDA

 

L’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya, sempre ha tingut la voluntat de facilitar, acompanyar i atendre els malalts i llurs famílies, en el camí, en general desconegut i ple d’incerteses, que es troba el malalt davant d’una situació nova i poc habitual, com pot ser un trasplantament i el seu corresponen seguiment.

A tal efecte, disposàvem d’un pis d’acollida, que facilitava l’estança dels malalts i especialment dels acompanyants, que han de desplaçar-se des de fora de l’àmbit metropolità per causa d’un trasplantament i les corresponents visites posteriors de seguiment. 

Enguany, hem posat en marxa, i hem posat a disposició dels malats afectats, des de Setembre de 2016, un segon Pis d’acollida, que permetrà facilitar aquest desplaçament forçós a les famílies que ho precisin i vulguin fer ús d’aquest servei.

Durant l’ant 2016, hem pogut donar aquest servei a:

 

Pis d’acollida 1: (Rambla Marina 149 – L’Hospitalet de Llobregat)

 

Nombre de Pernoctacions:  (2016)                                         1636 nits.

Nombre de famílies ateses:                                                       72 famílies

 

 

Pis d’acollida II: (Rambla Marina 187 – L’Hospitalet de Ll.)

 

Nombre de Pernoctacions (setembre-desembre)           152 nits.

Nombre de famílies ateses:                                                           8 famílies

(periode darrer trimestre 2016)

 

 

En total s’han pogut oferir aquest servei a:  80 famílies amb un total de 1788 pernoctacions i una estada mitja de 22,35 pernoctacions/persona.

 

En quant a la procedència, les dades són:

 

Illes Balears:                                     88,40%

                                Serveis Socials Bellvitge:             10,65%

                                Fundació Jubert Figueras:             0,95%

 

S’han allotjat persones de Catalunya, Balears, Aragó, Andalusia, Astúries i Pais Basc.

 

Una altra dada és que el 42,53% de les persones que han utilitzat aquest servei són homes, i el 57,47% són dones.

 

Finalment els percentatges de les franges d’edat han estat:

 

                                Menys de 30 anys:                         10%

                                De 30 a 60 anys:                              73,33%

                                Més de 60 anys:                              16,7%   

 

Les persones ateses en aquest “Programa de pisos d’acollida” han mostrat la seva satisfacció per l’atenció rebuda en els pisos on s’allotjaven. El fet de comptar amb un lloc on allotjar-se i pernoctar els hi dona un grau de seguretat i tranquilitat quan es desplacen a altres ciutat de les d’origen i els hi recomforta estar al costat de la seva persona estimada.

 

Aquest servei està coordinat amb els serveis socials que ens donen a conéixer la necessitat dels pacients que requereixen d’’aquest servei degut a diferentes causes. S’ha proporcionat una qualitat de vida i respir a les famílies i/o malalts acollits en els nostres pisos ja que s’han anat adaptant les instal.lacions a les diferentes necessitats.

 

De les diferentes enquestes de satisfacció que s’han anat recollint, sabem que el 99% de les persones que han utilitzat aquest servei están completament satisfetes, ja que agraixen d’una manera molt important l’estabilitat i l’ajuda que ha estat prestada durant tot el procès pel que han passat. I això sense comptar la part económica, ja que la majoria de les famílies no poden asumir la despesa de l’allotjament durant tot el temps que significa el desplaçament per una intervenció d’aquest tipus.

Els pisos d’acollida estan situats, a la Rambla Marina de l’Hospitalet de Llobregat, a 200 m. de l’Hospital de Bellvitge, i a 50 m. de l’estació de Metro de la línia 1 – “Bellvitge – L-1 (vermella)”.

Des d’aquesta estació es pot arribar a l’Hospital Clínic de Barcelona (L-1 Bellvitge fins a Plaça de Sants, enllaç amb L-5 (blava) fins a Hospital Clínic), i amb l’Hospital de Vall d’Hebron, (L-1 Bellvitge fins a Catalunya, i enllaç amb L-3 (verda) fins a Vall d’Hebron.